Get Adobe Flash player

Relacja z Sympozjum

W dniu 20 stycznia 2009 roku - z racji obchodów MILLENNIUM męczeńskiej śmierci św. Brunona oraz rozpoczętego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan - odbyło się sympozjum dla młodzieży Diecezji Ełckiej, zatytułowane: Sympozjum  o tematyce ekumenicznej dla młodzieży w Roku Tysiąclecia Męczeńskiej Śmierci  św. Brunona z Kwerfurtu.

Organizatorem tego wydarzenia był Diecezjalny Komitet Obchodów Jubileuszu oraz Centrum Oświatowo Dydaktyczne.

Sympozjum rozpoczęło się o godz. 10:00 w Ełckim Centrum Kultury - powitaniem J.E. ks. bp. Romualda Kamińskiego, przewodniczącego Komitetu Jubileuszowego oraz wykładem ks. dr. Andrzeja Gałki z Warszawy pt.: Jak doszło do podziałów w Kościele. Po nim młodzież z Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Piramowicza w Augustowie przedstawiła okolicznościowy Program Słowno Muzyczny. Zagadnienie dialogu ekumenicznego przedstawił w swym referacie O dialogu Ekumenicznym  ks. dr. Jacek Wojtkowski z Olsztyna. Po przerwie -  ponad 200-osobowa grupa młodzieży uczestnicząca w sympozjum - udała się do Katedry, gdzie o godzinie 13:00 została odprawiona uroczysta Msza Św. pod przewodnictwem Ordynariusza Diecezji Ełckiej - J.E. ks. bp. Jerzego Mazura SVD.

Sympozjum zakończyło się wspólną agapą w Centrum Oświatowo Dydaktycznym. Cieszymy się tak dużą frekwencją i zainteresowaniem prezentowaną tematyką. Dziękujemy nauczycielom i katechetom za poświęcenie swojego czasu i sprawowaną opiekę nad podopiecznymi, z którymi przybyli reprezentując wszystkie szkoły naszej diecezji.

 

 

{jgxgal folder:=[images/stories/sympozjum] cols:=[3]}

stat4u